Úroveň 1

Šťastný Princ

V meste stojí socha.
Volá sa Šťastný princ.

Na mieste očí má socha šperky.
Každému sa táto socha páči.

Nad mestom letí lastovičiak.
Unaví sa.
Oddychuje na soche.
.

Na sochu padne veľká kvapka vody.
Socha Šťastného princa sa rozplače.
.

V meste žije chorý chlapec.
Jeho mama nemá peniaze a nemôžu si kúpiť ani jedlo.

Šťastný princ hovorí lastovičiakovi: „Vezmi veľký červený drahokam z môjho meča! “
Lastovičiak zoberie drahokam a odovzdá ho mame chorého chlapca.

Princ žiada lastovičiaka o pomoc.
V meste žije chudobný spisovateľ.
Píše divadelnú hru.
.

V dome toho muža je zima.
Nemá žiadne jedlo.

Princ žiada lastovičiaka, aby mu vybral oko.
Je to vzácny drahokam.
Lastovičiak berie drahokam a odovzdá ho chudobnému mužovi.

Po ulici sa túla malé dievča.
Predáva zápalky.
Sú zlomené.

Princ žiada lastovičiaka, nech vezme drahokam aj z druhého oka.
Je to tiež drahý klenot.
Lastovičiak ho neskôr odovzdá malému dievčaťu.

Šťastný princ ostáva bez očí.
Lastovičiak ho napriek tomu neopúšťa. Zostáva pri ňom.

Prichádza zima.
Je veľmi chladno.

Lastovičiak umiera.
Princovo srdce puká na dve časti.

Starosta vydá rozkaz sochu odstrániť.
Vyzerá ošarpane.

Pracovníci mesta sochu roztavia.
Srdce Šťastného princa sa však neroztápa.
Robotníci odhodia srdce a mŕtveho lastovičiaka preč.

Boh požiada anjela, nech mu prinesie dve
vzácne veci.
Anjel prináša princovo srdce a mŕtveho
lastovičiaka Bohu.