Projekt

Cieľom projektu BiblioLingua (projekt 2023-2025) je navrhnúť ponuku adaptovaného čítania prepojením osvojovania si druhého jazyka s propagáciou európskej literatúry a dedičstva. Táto ponuka je určená žiakom nižšieho stredného vzdelávania a učiteľom.

Pripravovaná zbierka pozostáva zo 17. e-kníh s rôznymi úrovňami čítania.

Aby sme našu ponuku čo najlepšie prispôsobili potrebám žiakov a učiteľov, sprístupníme súvisiace pedagogické dokumenty. Tieto dokumenty budú pozostávať z plánov hodín pre učiteľov a pedagogických spisov pre študentov.

Okrem toho je cieľom tohto projektu poskytnúť platformu, na ktorej budú všetky zdroje vytvorené v rámci projektu prístupné bezplatne pre každého.

Tento projekt združuje 6 európskych partnerov :

  • LogoPsyCom (koordinátor), belgická spoločnosť špecializujúca sa na poruchy učenia
  • Les Apprimeurs, francúzska digitálna agentúra špecializujúca sa na implementáciu inovatívnych riešení, ktoré podporujú prístup k základným znalostiam
  • Inštitút pre nepočujúcich v Turíne v Taliansku, ktorý okrem iného pracuje s nepočujúcimi migrantmi.
  • Babel Idiomas, súkromné školiace a jazykové vzdelávacie centrum pre učiteľov v Malage (Španielsko).
  • Tartu Raatuse Kool, základná škola v Estónsku, ktorá využíva moderné metódy vyučovania.
  • Základná škola Škultétyho 1 Nitra je slovenská škola, ktorá ponúka základné a nižšie stredné vzdelávanie.

BiblioLingua je financovaná v rámci programu Erasmus+.
Všetky materiály vytvorený počas projektu budú voľne prístupné.
Číslo projektu : 2022-2-BE01-KA220-SCH-000096799