Šťastný Princ

Oscar Wilde

Krátky | Írska poviedka

Obsah

„Šťastný Princ“ bol publikovaný v roku 1888 v knihe „Šťastný princ a iné rozprávky“, zbierke rozprávok pre deti. Knihu ''Šťastný Princ'' však možno považovať za alegóriu, čo je príbeh, ktorý má morálny a politický význam. Príbeh má hlbokú dojemnú symboliku a točí sa okolo ústrednej témy nesebeckosti a súcitu. Hlavné postavy príbehu vystupujú ako stelesnenie empatie a obetavosti. Príbeh nám ukazuje, že skutočné šťastie možno dosiahnuť iba skutkami láskavosti a súcitu voči druhým. Princova obeta, keď sa vzdal svojich vzácnych ozdôb, aby pomohol chudobným, inšpiruje malého vtáčika, aby nasledoval jeho cestu, ktorá nakoniec vedie k ich vlastnému vykúpeniu a šťastiu.

Pedagogické zdroje

Pedagogická dokumentácia