Partneri

LogoPsyCom

Belgicko

Logopsychom je vzdelávacie inovačné centrum, ktoré vytvára a využíva alternatívne metódy a nástroje (nielen digitálne) na sprevádzanie škôl, vzdelávacích organizácií mládeže a rodičov. Pôvodne bolo vytvorené ako opatrovateľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poruchy učenia medzi mládežou, najmä na „dys“ (dyspraxia, dysfázia, dyslexia atď.), tiež nazývané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP), a preto vždy pracuje na dostupnosti obsahu.

Tartu Raatuse Kool

Estónsko

Tartu Raatuse je základná škola v Estónsku, ktorá využíva moderné vyučovacie metódy, ako napríklad nepoužívanie tradičného systému hodnotenia známkami v 1.-6. ročníku. Škola už má skúsenosti, ktorými sa zaoberá aj projekt BiblioLingua – spája rôzne oblasti jazykového vzdelávania s propagáciou európskej literatúry a dedičstva. Mottom školy je „Nevyučujeme učebné osnovy ani predmety, ale študentov!“

Istituto dei Sordi di Torino

Taliansko

Instituto dei Sordi je jednou z najstarších škôl pre nepočujúcich v Taliansku. Bola založená v roku 1814 a spolupracuje s približne 250. nepočujúcimi študentmi od materských škôl až po univerzity.

Babel Idioma y Cultura S.L.

Španielsko

Babel Idiomas je súkromné školiace a vzdelávacie centrum pre učiteľov v Malage (Španielsko). Od roku 1999 poskytuje jazykové vzdelávanie v angličtine, španielčine, nemčine a francúzštine pre študentov všetkých vekových kategórií a vzdelania. Okrem toho, že Babel Idiomas prevádzkuje 2 jazykové centrá, vyučuje aj v 3 miestnych školách, kde pre svojich študentov poskytuje nadštandardné kurzy angličtiny. Babel Idiomas má tiež rad špeciálnych kurzov angličtiny, ktoré sú prispôsobené študentom s dyslexiou.

Les Apprimeurs

Francúzsko

Les Apprimeurs je francúzska spoločnosť špecializujúca sa na vytváranie na mieru šitých digitálnych riešení pre sektory vzdelávania, kultúry a odbornej prípravy.

Zakladna skola, Skultetyho 1, Nitra

Slovensko

Základná škola Škultétyho 1 Nitra, je slovenská škola, ktorá ponúka primárne a nižšie stredné vzdelávanie. Zahŕňa projektovú prácu a inovatívne metódy v procese vyučovania a učenia sa. Žiaci základnej školy sa učia anglický jazyk od prvej triedy. Učia sa aj iné cudzie jazyky, ako sú nemčina, španielčina a ruština.
Škola sa zapojila do programu: Rozvoj environmentálnej gramotnosti a stala sa aktívnym členom Ekoškoly.