Partnerid

LogoPsyCom

Belgia

Logopsycom on haridusinnovatsioonikeskus, mis loob ja kasutab alternatiivseid meetodeid või tööriistu (sh digitaalseid) toetamaks koole, kutsehariduskeskusi, haridusorganisatsioone, noori ja lapsevanemaid. Algselt loodi see ettevõttena, mis spetsialiseerus noorte õpihäiretele, eriti düspraksiale, düsfaasiale, düsleksiale jne, mida nimetatakse ka spetsiifilisteks õpiraskusteks. Seetõttu töötab antud keskus alati õppematerjalide võimalikult laialdase kasutusvõimaluse nimel ka nimetatud sihtgruppe silmas pidades.

Tartu Raatuse Kool

Eesti

Tartu Raatuse Kool on arenev ja kaasaegseid õppemeetodeid kasutav põhikool Eestis. Näiteks ei kasutata 1.-6. klassi õpilastele traditsioonilist hinnetega hindamissüsteemi, vaid õppimist toetavat suulist ja kirjalikku hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, innustatakse ja suunatakse teda edasisel õppimisel ning kavandatakse selleks eesmärgid ja teed, mille abil saab õpilane olla ise oma arengu suunajaks. Koolil on juba varasem kogemus teemadega, millega BiblioLingua projekt tegeleb – erinevate keeleõppe valdkondade ühendamine Euroopa kirjanduse ja kultuuripärandi tutvustamisega. Kooli moto on – me ei õpeta mitte õppekavasid ega aineid, vaid õpilasi!

Istituto dei Sordi di Torino

Itaalia

Istituto dei Sordi on üks vanimaid kurtide koole Itaalias. See asutati 1814. aastal ja teeb koostööd umbes 250 kuulmispuudega õpilasega lasteaiast ülikoolini.

Babel Idioma y Cultura S.L.

Hispaania

Babel Idiomas on eraettevõttena tegutsev õpetajate koolitus- ja keeleõppekeskus Málagas, Hispaanias. Alates 1999. aastast on nad pakkunud keeleõpet inglise, hispaania, saksa ja prantsuse keeles ning seda igas vanuses ja erineva taustaga õpilastele. Lisaks kahe keelekeskuse pidamisele õpetavad Babel Idiomase õpetajad ka kolmes kohalikus koolis, kus nad pakuvad õpilastele õppekavaväliseid inglise keele kursusi. Babel Idiomasel on ka spetsiaalne inglise keele kursuste sari, mis on kohandatud düsleksiaga õpilastele.

Les Apprimeurs

Prantsusmaa

Les Apprimeurs on Prantsuse ettevõte, mis on spetsialiseerunud haridus-, kultuuri- ja koolitussektori jaoks kohandatud digitaalsete lahenduste loomisele.

Základná škola, Skultetyho 1, Nitra

Slovakkia

Zakladna skola, Skultetyho 1, Nitra on alg- ja põhiharidust pakkuv Slovakkia kool. Nad kasutavad oma õppeprotsessis palju projektõpet ja teisi uuenduslikke meetodeid. Základná škola õpilased õpivad inglise keelt alates esimesest klassist. Lisaks õpitakse ka saksa, hispaania ja vene keelt.
Kool on kaasatud programmi “Keskkonnaalase kirjaoskuse arendamine” ja on ka keskkonnateadlike koolide liikumise aktiivne osaline.