Právne zmienky

V súlade s ustanoveniami článkov 6-III a 10 Francúzskej legislatívy o dôvere v digitálnej ekonomike (loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique) vás týmto informujeme, že:

Usporiadateľ

Infomaniak Network SA
Rue Eugène Marziano 25 – 1227 Les Acacias / Geneva – ŠVAJČIARSKO
Tel.: +41 22 820 35 44
E-mail: contact@infomaniak.com
Webová stránka: https://www.infomaniak.com/

Vydavateľ

Túto webovú stránku vydáva Les Apprimeurs v spolupráci s projektom Bibliolingua Erasmus+. Informácie týkajúce sa správcu publikácie boli v súlade so zákonom odovzdané usporiadateľskej spoločnosti.

Projekt Bibliolingua

Tento projekt je financovaný Európskou úniou. odpora Európskej komisie pri výrobe tejto publikácie neznamená schválenie obsahu, ktorý odráža iba názory autorov a komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Osobné údaje

Údaje zozbierané touto webovou stránkou sa nikdy nepredávajú a neprenesú tretej strane a budú použité podľa maximálneho uváženia iba na účely, na ktoré ste nám tieto údaje poskytli. Za žiadnych okolností nepoužijeme vaše údaje na iný účel ako ten, ktorý bol jasne uvedený, keď ste nám ich poskytli.

Zhromažďovanie údajov (napr. IP adresa, záznamy o pripojení) nastáva, keď navštívite túto webovú stránku. Prehliadaním našej webovej stránky súhlasíte s ich prenosom ku nám.

Údaje, ktoré priamo odošlete cez kontaktnú stránku tejto webovej stránky prostredníctvom formulárov, budú použité na účely odpovedí. Všetky informácie odoslané prostredníctvom týchto formulárov budú vymazané najneskôr do 3 rokov od ich odoslania k nám.

Okrem toho, e-mailová adresa, ktorú nám môžete poskytnúť na testovanie našich zdrojov alebo zúčastniť sa na projekte BiblioLingua na domovskej stránke tejto web stránky, bude použitá iba na zasielanie informácií o prebiehajúcom projekte. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na adresu contact@lesapprimeurs.com

Údaje prenášané na tejto web stránke sú prístupné iba príslušným interným službám a to:

  • V prípade IP adries, záznamov o pripojení a všetkých údajov o pripojení – iba správcom webu.
  • V prípade e-mailov poskytnutých pre Join us zoznam – iba správcom webu.
  • V prípade informácií prenášaných prostredníctvom kontaktného formulára – iba príslušnému partnerovi z jazyka, ktorý ste si vybrali.
  • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany, bezpečnosti a používania osobných údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese contact@lesapprimeurs.com

Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie časti alebo všetkých osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, zaslaním e-mailu na adresu: contact@lesapprimeurs.com.

Ak je odpoveď nedostatočná, môžete podať sťažnosť Národnej komisii pre informatiku a slobody (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Akýkoľvek spor týkajúci sa používania web stránky bude podliehať francúzskemu zákonu. Návštevníci web stránky uznávajú a prijímajú výhradnú jurisdikciu príslušných súdov, ktoré spadajú pod súdnu právomoc parížskeho odvolacieho súdu (Cour d’appel de Paris).

Kredity

Domovská stránka – Tínedžer so smartfónom : Obrázok z príbehov / Freepik

Blog – “Kognitívne výhody of bilingvizmu: mnohostranné výhody hovorenia viacerými jazykmi” : Obrázok od upklyak / Freepik

Blog – “Rozprávanie príbehu (storytelling) a učenie sa jazykov” : Obrázok od Aaron Burden / Unsplash

Blog – “Funkčné čítanie a jeho precvičovanie” : Obrázok od JESHOOTS.COM / UnsplashPhoto