Õiguslikud selgitused

Vastavalt Prantsuse digitaalmajanduse usaldust käsitlevate õigusaktide (loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique) punktide 6–III ja 19 sätetele teatame teile, et:

Veebimajutus

Infomaniak Network SA
Rue Eugène Marziano 25 – 1227 Les Acacias / Geneva – ŠVEITSI
Tel.: +41 22 820 35 44
E-post: contact@infomaniak.com
Koduleht: https://www.infomaniak.com/

Kirjastaja

See veebisait on valminud Les Apprimeurs ja BiblioLingua vahelise Erasmus+ projektipartnerluse tulemusena. Info halduri kohta on vastavalt seadusele edastatud veebisaiti majutavale ettevõttele.

BiblioLingua projekt

See projekt on rahastanud Euroopa Liidu poolt. Euroopa Komisjoni toetus sisu väljatöötamisele ei tähenda selle kinnitamist, vaid see kajastab ainult autorite seisukohti ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest.

Isiklikud andmed

Sellel veebisaidil kogutud andmeid ei müüda ega edastata kunagi kolmandatele isikutele ning me kasutame neid ainult sel eesmärgil, milleks Te need andmed meile esitasite. Mitte mingil juhul ei kasuta me Teie andmeid muul eesmärgil kui see, mis oli selgelt märgitud nende meile edastamisel.

Seda veebisaiti külastades võidakse koguda veebiühenduse andmeid (nt IP-aadress, ühenduse logid). Seda veebisaiti sirvides nõustute neid meile edastama.

Andmeid, mille te saadate selle veebisaidi kontaktlehe kaudu, kasutatakse ainult Teile vastamise eesmärgil. Kogu nende vormide kaudu saadetud teave kustutatakse hiljemalt kolme aasta jooksul pärast selle meile edastamist.

E-posti aadressi, mille annate meile projekti materjalide testimiseks või BiblioLingua projektis osalemiseks selle veebisaidi avalehel, kasutatakse ainult selleks, et saata Teile teavet käimasoleva projekti kohta. Tellimusest saate igal ajal loobuda, saates meile e-kirja aadressile contact@lesapprimeurs.com

Sellel veebisaidil edastatud andmetele on juurdepääs ainult järgnevatel inimestel:

  • IP-aadresside, logide ja kõikide ühenduse andmete puhul ainult veebisaidi administraatorid
  • “Liitu meiega” loendi jaoks edastatud e-posti aadresside puhul ainult veebisaidi administraatorid
  • Kontaktivormi kaudu edastatava teabe puhul ainult vastav partner teie valitud riigis
  • Kõikide isikuandmete kaitse, turvalisuse ja kasutamisega seotud küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil contact@lesapprimeurs.com

Teil on igal ajal õigus nõuda osa või kõigi teid puudutavate isikuandmete kustutamist, saates e-kirja aadressile contact@lesapprimeurs.com.

Kui vastus Teid ei rahulda saate esitada kaebuse riiklikule informaatika ja vabaduste komisjonile (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Kõiki veebisaidi kasutamisega seotud vaidlusi reguleerivad Prantsusmaa seadused. Veebisaidi külastajad tunnustavad ja aktsepteerivad asjaomaste kohtute ainupädevust, mis kuuluvad Pariisi apellatsioonikohtu (Cour d’appel de Paris) jurisdiktsiooni alla.

Kasutatud allikad

Koduleht – Nutitelefoniga teismeline : Pilt: stories / Freepik

Blogi – “Kakskeelsuse kognitiivsed eelised: mitme keele rääkimise eelised” : Pilt: upklyak / Freepik

Blogi – “Lugude jutustamine ja keeleõpe” : Pilt: Aaron Burden / Unsplash

Blogi – “Funktsionaalne lugemisoskus ja selle harjutamine” : Pilt: JESHOOTS.COM / UnsplashPhoto