Kasutustingimused

Tasuta materjalid mitteäriliseks kasutamiseks

Kõik BiblioLingua materjalid on avaldatud Creative Commonsi litsentsi alusel: autorile viitamine, materjalide jagamine vastavalt Creative Commonsi CC BY-NC-SA 4.0 DEED litsentsile
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.et.

Lubatud on mitteärilistel eesmärkidel kasutamine. Seega on teil võimalik kasutada kõiki BiblioLingua meeskonna loodud materjale (e-raamatuid, tekste, pilte, videoid jne) oma kursuste, koolituste, konverentside, lõputööde jms jaoks seni, kuni viitate meie materjalidele kui oma peamisele allikale. Sobib, kui teete seda mõistlikul viisil, kuid seejuures ei tohi jääda muljet, et litsentsiandja tõstab esile Teid või seda, et Teie materjali kasutate.

Teil on keelatud kasutada neid materjale mistahes ärilistel eesmärkidel (edasi müüa või registreerimistasu küsida). Materjali kasutamisel tuleb korrektselt autoritele viidata, tuua ära lintsentsi link ja märkida ära, kas on tehtud muudatusi. Kui töötlete, kujundate ümber või arendate materjali edasi, siis peate oma töö levitamiseks kasutama sama litsentsi, mille all on algupärand.