Projekt

BiblioLingua (2023-2025) on lugemis- ja keeleõppeprojekt, milles keskendutakse lugemise, keeleõppe ning Euroopa kirjanduspärandi sidumisele. Projekti eesmärk on pakkuda põhi- ja gümnaasiumitasemel võõrkeele õppijatele kohandatud lugemismaterjali.

Tulevane raamatukogu koosneb 17st e-raamatust, millest igaüks on kirjutatud kolmel erineval lugemistasemel.

Kohandumaks maksimaalselt õpilaste ja õpetajate vajadustega, koostame ka pedagoogilised materjalid, mis koosnevad tunnikavadest õpetajatele ja õpijuhistest õpilastele.

Lisaks on antud projekti eesmärk luua platvorm, kus kõik projekti käigus loodud materjalid on kõikidele tasuta kättesaadavad.

Projekt saab teoks kuue Euroopa partneri koostöös:

  • LogoPsyCom (koordinaator), Belgia ettevõte, mis on spetsialiseerunud õpiraskustega õppijatele
  • Les Apprimeurs, Prantsuse digiagentuur, mis on spetsialiseerunud baasteadmistele paremat juurdepääsu võimaldavatele uuenduslike lahenduste loomisele ja rakendamisele
  • Torinos, Itaalias asuv kurtide instituut, kus muuhulgas töötatakse kurtide sisserändajatega
  • Babel Idiomas, eraettevõttena tegutsev õpetajate koolitus- ja keeleõppekeskus Málagas, Hispaanias
  • Tartu Raatuse Kool, arenev ja kaasaegseid õppemeetodeid kasutav põhikool Eestis
  • Zakladna skola, Skultetyho 1, Nitra, alg- ja põhiharidust pakkuv Slovakkia kool

BiblioLingua projekti rahastab Erasmus+.programm.
Kogu projekti käigus toodetud sisu on vabalt kättesaadav.
Projekti number: 2022-2-BE01-KA220-SCH-000096799