Božská komédia

Dante Alighieri

Dlhý | Talianska poéma

Obsah

Božská komédia je epická báseň, ktorú napísal Dante Alighieri v rokoch 1308 až 1321. Je rozdelená do troch častí: Inferno (Peklo), Purgatorio (Očistec) a Paradiso (Raj). Danteho cesta posmrtným životom, ktorú vedie Vergílius, skúma témy hriechu, vykúpenia a spásy. Toto majstrovské dielo je celosvetovo oslavované vďaka svojmu hlbokému dosahu na literatúru a myslenie. Božská komédia je považovaná za jedno z najväčších diel literatúry na západe. Bola preložená do mnohých jazykov a po stáročia ju študovali vedci a čitatelia. Báseň bola interpretovaná mnohými rôznymi spôsobmi, ale vo všeobecnosti je vnímaná ako cesta duchovného a intelektuálneho rastu.

Pedagogické zdroje

Pedagogická dokumentácia
Učebný plán
Učebný plán