Babička

Božena Němcová

Krátky | Česká novela

Obsah

Babička (česky Babička) je román českej spisovateľky Boženy Němcovej z roku 1855. Opisuje život na vidieku v 19. storočí v Čechách. Hlavnou postavou tohto príbehu je babička, plná jednoduchej múdrosti, láskavosti a lásky. Predstavuje ideál materskej starostlivosti a je rešpektovaná vo svojej rodine a dedine. Rozprávaním mnohých príbehov vychováva svoje vnúčatá k správnym mravom. Hlavná zápletka románu sa odohráva jeden alebo dva roky po tom, čo stará mama prišla bývať na Staré bielidlo s rodinou svojej dcéry. Pomáha pri riadení domácnosti. Kniha opisuje zidealizované detstvo autorky. Dej zobrazuje okolie, milostné príbehy, históriu a mnohé zvyky tejto oblasti.

Pedagogické zdroje

Pedagogická dokumentácia
Učebný plán
Učebný plán